Aktualności

2016-11-28

W ramach XI Forum Nowej Gospodarki mec. Sławomir Podgórski – Wiceprezes Zarządu IMS wystąpił jako panelista w sesji tematycznej poświęconej lokalnym przedsięwzięciom energetycznym. W swoim wystąpieniu opisał aspekty prawne związane z funkcjonowaniem klastrów oraz scharakteryzował problemy formalne związane z ich istnieniem. Szersze informacje o przebiegu XI Forum Nowej Gospodarki poświęconemu zagadnieniu lokalnej energii można odnaleźć tutaj.

2016-11-02

W listopadowym numerze Przeglądu Komunalnego ukazał się artykuł pt. „Taryfy w gospodarce odpadami komunalnymi fantazją czy koniecznością?” współautorstwa Mariusza Szubry – Prezesa Zarządu IMS. W artykule tym autorzy zaprezentowali holistyczne podejście do tematu kształtowania opłat za gospodarowanie odpadami. Przedmiot artykułu został scharakteryzowany kompleksowo – omówiono w nim obowiązujące regulacje prawne wraz z problemami w ich stosowaniu, zaproponowano metody rozwiązania zaistniałego problemu ( wprowadzenie systemu taryfowego), oraz szeroko opisano metody obliczania kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu i edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, koszty udostępniania kontenerów i worków do gromadzenia odpadów oraz koszty zorganizowania i funkcjonowania PSZOKu.

Artykuł kończy się rekomendacjami podkreślającymi pilną konieczność uregulowania kwestii sporządzania kalkulacji kosztów odpadami oraz rozważenia wprowadzenia zmian towarzyszących unormowaniu opłat.

Pełną publikację można znaleźć w Przeglądzie Komunalnym, nr 11/2016, s. 47-52.

Oferta

  • Sektor transportowy
  • Gospodarka odpadami
  • Kultura i edukacja
  • Doradztwo prawne
  • Doradztwo finansowe

Przejdź do portfolio

Kontakt

International Management Services Sp. z o.o.

ul. Felicjanek 4/10
31-104 Kraków
tel. (0048) 12 431 00 77
fax (0048) 12 426 26 80
email office@ims.biz.pl
KRS: 0000130175

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty zapraszamy do kontaktu w dni robocze w godzinach 8.30-16.30.lub mailowo korzystając z podanego adresu mailowego lub formularza online.

Jednocześnie informujemy, iż International Management Services Sp. z o.o. wraz z Euro Inno Park Sp. z o.o. wchodzą w skład jednej grupy kapitałowej.

Partnerem International International Management Services Sp. z o.o odpowiadającym za doradztwo prawne jest Kancelaria Radców Prawnych Marcin Hanczakowski & Sławomir Podgórski s.c.

Formularz kontaktowy

Oferta

All content ©2017 International Management Services. All rights reserved. coded & designed by