Gospodarka odpadami

a) Oszacowanie wartości usług planowanych do realizacji przez Zamawiającego , mianowice zadań użyteczności publicznej dotyczących; utrzymania letnio - zimowego jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz odbiór odpadów komunalnych; przygotowanie prognozy rekompensaty  w ramach umowy powierzenia usług w ogólnym interesie gospodarczym oraz określenie algorytmu badania nadmierności rekompensaty  w zgodności z zapisami umowy wykonawczej. 

b) Określenie zakresu usług planowanych do przekazania przez Saniko na rzecz Zamawiajacego dotyczących: utrzymania letnio - zimowego jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz odbiór odpadów  komunalnych,

c) Oszacowanie standingu finansowego Zamawiającego na cały okres umowy powierzenia zadań własnych Miasta Włocławek, tj. 4 lata. 

Umowa wykononana na zlecenie Włocławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (XII 2017)

Oferta

  • Sektor transportowy
  • Gospodarka odpadami
  • Kultura i edukacja
  • Doradztwo prawne
  • Doradztwo finansowe

Przejdź do portfolio

Kontakt

International Management Services Sp. z o.o.

ul. Felicjanek 4/10
31-104 Kraków
tel. (0048) 12 431 00 77
fax (0048) 12 426 26 80
email office@ims.biz.pl
KRS: 0000130175

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty zapraszamy do kontaktu w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 lub mailowo korzystając z podanego adresu mailowego.

Partnerem International Management Services Sp. z o.o odpowiadającym za doradztwo prawne jest Kancelaria Radców Prawnych Sławomir Podgórski Agnieszka Kapera S.C.

Oferta

All content ©2017 International Management Services. All rights reserved. coded & designed by